גלו את סביבות הלמידה הטבעיות שלנו

סביבות למידה חוץ כיתתיות מאפשרות לתלמידים ולצוותי ההוראה ליהנות מפדגוגיה חדשנית, חיבור לטבע ופיתוח מיומנויות וכלים לחיים! בואו להתאים לעצמכם את סביבת הלמידה האולטימטיבית עבורכם!

סביבות למידה טבעיות

סביבת למידה טבעית בחצרות בית הספר, מאפשרת תהליכי הוראה-למידה והערכה במתודות של למידה חוץ כיתתית. מרחב למידה חוץ כיתתית בחצר בית הספר, מאפשר למידה במגוון מקצועות ויוצר למידה חווייתית מתוך התנסות מעשית, אשר תוצאתה היא סקרנות והתרגשות.

למידה באוויר הפתוח כאשר קירות הבטון והתקרה, מוחלפים ב”קירות” ירוקים של צמחייה, מרחב חוץ מזמין ושמיים כחולים. למידה בה הילדים וצוות המורים רוצים להיות נוכחים!

למידה חוץ-כיתתית מתרחשת מחוץ לגבולות חדר הכיתה, בסביבה המזמנת תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה של הלומדים עם אובייקט או תופעה. סביבה זו היא חלק אינטגרלי מרצף תהליך הלמידה. הייחוד שלה הוא באופי ההתנסות שהיא מזמנת לתלמידים ובמושגים שניתן להמחיש באמצעותה.

יתרונות

  • מאפשרת המחשה בדומה ל"עולם האמיתי" אשר מחוץ לכיתת הלימוד המסורתית.
  • מזמנת התנסות בלתי אמצעית עם האובייקט או התופעה הנלמדת ומשיגה בכך המחשה והבנה מעמיקה יותר של הנושא הנלמד.
  • יכולה לספק תנאים של מעבדת שדה לצורך חקירה של תופעות ביולוגיות, גיאולוגיות, פיזיקליות וחברתיות.
  • מאפשרת לרכוש מיומנויות ושיטות עבודה המאפיינות תחומי דעת שונים.
  • תורמת לשכלול אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
  • סביבת למידה טבעית מוסיפה נופך ירוק ורענן לבית הספר וכמו כן, מאפשרת אזור מוצל ובטוח לתלמידים לשחק וללמוד עצמאית.
  • פיתוח חצרות לימודיות מאפשרת ניצול שטח איכותי ללמידה משמעותית.

פרויקטים שעשינו

סביבות הלמידה הטבעיות של חלום חדש ייחודיות ומותאמות באופן אישי!

מספר דוגמאות להקמת סביבות למידה טבעיות ומרחבים טבעיים, המתאימים למוסדות חינוך, רשויות (שטחים ציבוריים) ופעילויות במסגרת אחריות תאגידית.

"גן החושים"

בית ספר שלום עליכם - מושב בצת, מטה אשר

תכנון והקמת גן החושים בחצר בית הספר, נעשו כתהליך משותף עם צוות ההנהלה וההוראה בבית הספר, על מנת שיתן מענה ללמידה חוץ כיתתית. התחלנו בליווי הרשות להגשת קול קורא למשרד החינוך, אשר כולל הכנת תוכנית אדריכלות נוף. לאחר קבלת האישור והתקציב, הקמנו את גן החושים, על שלל האלמנטים הקיימים בו, בשיתוף תלמידי בית הספר. בסוף תהליך ההקמה, צוות ההוראה עבר הכשרה מקצועית ללמידה חוץ כיתתית ושימוש בסביבת הלמידה החדשה במגוון מקצועות לימוד.

ספרייה ותצפית חוץ, מנהרת הקסם, קורות הליכה, שביל דילוג, גן מוסיקלי, הלו מי שם?, בוסתן וגינה לימודית, אזורי למידה טבעיים

סביבת למידה טבעי - גן החושים

סביבות למידה טבעיות

בית ספר יסודי שער הנגב

בית הספר והמועצה פנו אלינו על מנת לסייע להם לקבל תקציב ליצירת סביבת למידה חוץ כיתתית בבית הספר. בשיתוף פעולה, הכנו תוכנית אדריכלית המתבססת על "גן המשחקים הטבעי" והגשנו אותה למשרד החינוך. המשרד אישר ותיקצב את התכנית ולאחר מכן יצאנו לדרך והקמנו את סביבות הלמידה הטבעיות בחצרות ביה"ס. בסוף תהליך ההקמה, צוות ההוראה עבר הכשרה ללמידה חוץ כיתתית ושימוש במרחבי הלמידה החדשים.

חממה לימודית, פיסול סביבתי, טריבונות עץ, מטבח חוץ, ספסלים טבעיים, גן מוסיקלי, מוגלי, הליכת נינג'ה, מאנקי בר, שביל דילוג, קורות הליכה, צלחת מעופפת, אוהל אינדיאני\"טיפי" מעץ

סביבת למידה טבעי

מעוניינים ליצור סביבת למידה טבעית ?