חינוך סביבתי

פילוסופיה חינוכית

ארגון חלום חדש שואב השראה מ"אקו-פדגוגיה", השמה דגש על הסתכלות ביקורתית על מצב העולם ובמרכזו הסביבה הטבעית. השאלות החשובות המתבקשות בהקשר זה הן: מהו מצב העולם סביבי ומצבי בתוכו? מדוע הוא כך? מהו הקול הערכי והמוסרי הנובע מתוכי, המעיד על מצב זה? איך אני מגיב לקול פנימי זה? בגלל ההבנה האקולוגית שהכל קשור בהכל, מבינים העוסקים באקו-פדגוגיה שלא ניתן להפריד בין העשייה הסביבתית לבין העשייה החברתית, כלכלית ותרבותית. מתוך אותה הבנה אנו רואים שמצב הפלנטה משקף את מצב התרבות האנושית ואת המצב הפנימי של כל אחד מאיתנו. הזהות שלנו כבני אדם קשורה קשר הדוק בפלנטה בה אנו חיים – ועל כן אנו פועלים. בפדגוגיה זו הלימוד נובע מתוך מצבי היום-יום ומקבל משמעות מתוך ההקשר של כל אחד ואחת והדרך בה הם יוצרים קשרים ומבינים את הדברים בצורה שמשתלבת בחייהם. על כן, בנוסף לאקו-פדגוגיה אנו דוגלים בשיטת חינוך דיאלוגית- אין אנו מציעים תשובות ופתרונות מוכנים מראש, אלא עוזרים למשתתפים להעלות שאלות ולחקור אותן עד להגעה לתשובות שמתאימות להקשר ההתפתחותי והיישומי שלהם. אנו תומכים בעקרונות של אמנת כדור הארץ: איכות הסביבה, כבוד ודאגה לבעלי החיים, יושרה סביבתית, צדק חברתי וכלכלי, דמוקרטיה, אי-אלימות ושלום.

גינה לימודית

מודל חינוכי

המודל החינוכי שלנו מורכב משלושה רבדים – הערכים להם אנו מחנכים ומהם אנו פועלים, עקרונות הפעולה בעזרתם אנו בונים את התכניות בהתאם לערכים, ומהיעדים אליהם אנו שואפים שמתורגמים למדדים אשר מטרתם לאמוד את הצלחת התוכניות.

הערכים

סמל קיימות

קיימות

היכולת לחיות את חיינו באופן משמעותי, תוך שימוש במתנות המולדות שלנו והמשאבים הטבעיים של העולם הזה, מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים ושל עולם החי והצומח, לעשות את אותו דבר במהלך חייהם.

סמל קהילה

קהילה

קבוצת אנשים אשר חולקים בסיס תרבותי משותף, מקיימים שיתוף פעולה ויחסיהם מתבססים על נתינה וקבלה.

סמל יצירה

יצירה

היכולת להתחבר לדמיון ולפוטנציאל של מה שיכול להיות וליישם זאת במציאות היומיומית. להוליד חלום חדש.

עקרונות הפעולה

תלמידים מתנסים עם צמחים בחממה

למידה התנסותית-חוויתית

למידה זו מבוססת על תהליך מעגלי המתחיל בהתנסות פעילה של המשתתפים, משם תומכים המדריכים בתהליך ההרהור, החשיבה הביקורתית והעיבוד של החוויה, בהסקת מסקנות והכללה, בהעברה של הלקחים להקשרים אחרים בחיי המשתתפים, ויישום, שעמו מתחיל מעגל הלמידה החוויתית שוב.

למידה בהקשר קהילתי-סביבתי

אנו מאמינים שלמידה משמעותית נובעת מתוך הקשר ומקבלת את חשיבותה כאשר היא מיושמת חזרה בחיי האדם. לימוד שהקשרים שלו לקהילה ולסביבה של האדם חזקים וברורים יותר יהיה בעל משמעות גדולה יותר עבורו. על כן אנו שואפים תמיד לעבוד בתוך הקשרים אלו, למקם את הפעילות בתוך עולם היחסים הרחב של האדם ולהתאים אותה לתנאים המקומיים.

סביבה תומכת שינוי וצמיחה

אנו יודעים שצמיחה ושינוי הם מהלכים אשר דורשים מהאדם משאבים רבים, ולכן אנו יוצרים בכל הפעילויות שלנו סביבה תומכת. סביבה זו כוללת ביטחון פיזי ונפשי ללא פשרות, בניית אמון בין מדריכים ומשתתפים, דרך היכרות וסקרנות, זיהוי ה 'טוב' בכל אחד ואחת באמצעות "הפסיכולוגיה החיובית" וחיזוקו דרך משוב חיובי ודגש על ההזדמנות שבאתגר והכיף שבלימוד.

היעדים

ברור לנו שהבסיס לשינוי הוא הבנה של מצב העולם סביבי ובתוכי. כדי לקדם הבנה זו אנו משתפים את המשתתפים בידע מתחום החינוך לקיימות הרלוונטי להם, ובו-זמנית מזמינים אותם לשתף מהידע שלהם וההקשר שלהם. משתתפים בתוכניות של "חלום חדש" תמיד יצאו עם ידע והבנות על קיימות, שלא היו להם קודם.

ידע לכשעצמו אינו מוביל לשינוי, ללא פיתוח של אכפתיות כלפי העולם והיחיד בתוכו. לרוב אנו פוגשים אנשים שאכפת להם מסבלם של אחרים, מהרס הטבע ושאר היצורים החיים. במקרים אלה תפקידנו לחזק במשתתפים את תחושת הקרבה והאכפתיות שהם חשים כלפי שאר החיים. לעתים אנו פוגשים אנשים שלא אכפת להם, במקרים אלה אנו יוצרים סביבה בה אכפתיות וחמלה הם הנורמה ומזמינים אותם להשתתף. בכל מקרה אנו מאמינים שאכפתיות היא מצב טבעי בלב האדם, שלעתים נחסם ועל כן אין אנו שופטים מי שאינו חש בה. דרך חמלה, סקרנות ויצירת תרבות חיובית, אנו יוצרים את התנאים לשינוי זה.

לרוב הגורם העיקרי בחסימת תהליך השינוי, האישי כמו גם החברתי, הוא חוסר אמונה ביכולתנו לחולל שינוי. פיתוח תחושת המסוגלות, או האמונה שאנו מסוגלים ליותר מאשר ביכולתנו בשלב הנוכחי, היא מרכזית בשחרור האדם מהמגבלות שהוא מציב לעצמו. כדי לעודד תחושה זו אנו בונים את הפעילויות שלנו כסדרה של אתגרים מותאמים ליכולתם של המשתתפים העולים ברמת הקושי והמורכבות שלהם. כל חווית הצלחה מוסיפה לתחושת המסוגלות של המשתתפים, בין אם זה בשיתוף פעולה, מנהיגות, תקשורת, תכנון או ביצוע, המשתתפים לומדים שהם מסוגלים ליותר משדמיינו ודרך מעגל הלמידה החוויתי מכלילים ומיישמים זאת בתחומי חיים נוספים.

היוזמה היא שיא התהליך של "חלום חדש", דרך היוזמה מיישמים המשתתפים את הידע וההבנות, את האכפתיות והמסוגלות וכך יוצרים שינוי אמיתי בעולם! קטן או גדול ככל שיהיה. דרך היוזמה הלמידה משתרשת באדם אשר צריך להביא את ההבנות שלו לרמה נוספת של בהירות ושלמות ואף להסביר אותן לאחרים. במהלך זה הוא מגלה, לומד ובודק את ההתאמה של מסקנותיו עם הקשרי היומיום שלו. היוזמה מכילה בתוכה את התשובה היצירתית של האדם למצב שהוא חווה סביבו ובתוכו ומחזירה לו את הכוח והיכולת להשפיע על חייו וחיי אלו אותם הוא אוהב. בהליך זה מיישמים עקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד ולמידה משמעותית.

לוגו חלום חדש

ארגון לומד

"חלום חדש" מחויב לפעול על פי הערכים והעקרונות של המודל החינוכי שלנו. על כן, כל המדריכים וצוות ההנהלה שלנו פועלים לפי מעגל הלמידה החווייתית שבהם הרהור, חשיבה ביקורתית, מטה-קוגניציה, קבלת משוב והסקת מסקנות. כל אלה, מהווים את הבסיס לשיפור מתמיד של התכניות שלנו. כל איש צוות מקבל את מיטב התנאים לשינוי וצמיחה, חיזוקים חיוביים והזדמנויות ללמידה ויצירה שמביאים את מלוא הפוטנציאל שלו לקדמת הבמה. אנחנו בשאיפה מתמדת להגדיל את הידע שלנו בתחומים הרלוונטיים לעשייה שלנו, להגביר את תחושת המסוגלות כארגון וכבני אדם, למצוא עוד ועוד אכפתיות כלפי כל יצור חי והפלנטה בכלל ולהיות נועזים יותר ומחוייבים יותר ליוזמות בעלות השפעה רחבה. אנא הצטרפו למאמץ שלנו לצור חלום חדש בעולם!

 
תלמידים עובדים בגינה

לצפייה בקטלוג שלנו

צפו בקטלוג שלנו וגלו את האלמנטים המרכיבים את סביבות הלמידה הטבעיות!